نمایش 11 - 20 از 647
شهرستان دنا روزهای سخت کرونایی را می گذراند و تعداد مبتلایان و فوت شدگان ناشی از آن آماری نگران کننده را ثبت کرده است.
چرای پیش از موعد و بیش از ظرفیت دام ها باعث آسیب جدی به عرصه های طبیعی و مراتع به خصوص در شهرستان دنا خواهد شد.
بازاریان سی سخت با درد وام و کالاهای از بین رفته خود در زلزله دست و پنجه نرم می کنند هر روزبر مشکلات آنها افزوده می شود.
پس از بارش اولین باران پاییزه جاده دسترسی به لوداب بویراحمد به دلیل نداشتن آسفالت و ایجاده کنده کاری های رها شده توسط شرگت گاز، وضعیت بغرنجی بزای ساکنین به وجود آورده است.
باتوجه با نزول رحمت الهی و بارش باران در استان کهگیلویه وبویراحمد کوه دنا زودتر از هرسال رخت زمستانی خود را بر تن کرده است.
ملاقباد سی سختی نخستین مدرسه رسمی و دولتی به نام دبستان "حافظ"در سال 1310 تاسیس و نخستین معلم این مدرسه كه از تهران به همراه ملا قباد به سی سخت آمد فردی به نام رجبعلی مجیدی بود.
این خانه ها یادآور پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی هستند که آخر هفته ها برای نوه های خود که به اصطاح از شهر می آمدند نان تیری می پختند و با متیل های شیرین خود از آنها پذیرایی می کردند.
حمایت نکردن مسئولان از باغداران سی سخت و نبود سبد برای توزیع محصولات و باز شدن پای دلالان به بازار سیب دنا باعث شده که باغ داران این منطقه محصولات درجه یک خود را به ضایعاتی تبدیل کنند.
نبود گارد ریل و حفاظ در جاده ارتباطی کوخدان به سی سخت و ایمن نبودن پل سی ساله این جاده که در زمان برداشت محصولات باغی بیشترین تردد را دارد جان روستائیان و باغدارن را به خطر انداخته است.
اگرچه شهرستان دنا کمترین آمار مبتلا به کرونا در کهگیلویه وبویراحمد را دارد ولی هجوم مسافران به سی سخت در تعطیلات آخرهفته میتواند فاجعه کرونایی را رقم بزند.

صفحه‌ها