دوره آموزش مجازی شهید آوینی
صبح زاگرس
بر اثر برق گرفتگی اتفاق افتاد
شب گذشته دراثر حادثه بر برق گرفتگی رئیس تامین اجتماعی شهرستان دنا دچار ضربه مغزی شدید شد.
تعدادنظرات: 1

صفحه‌ها