تازه های سایت

پربازدیدها

17. بهمن 1396 - 18:30
استاد حوزه و دانشگاه به فرازها و فرودهای انقلاب اسلامی از 57 تا به کنون اشاره کرد و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 تمامی معادلات منطقه ای و حتی جهانی را تغییر داد و نامی جدید از مردمداری را در جهان طنین انداز کرد.

به گزارش سفیر دنا؛در گفتگویی اختصاصی با حجت الاسلام دکترکامل جمالی فرد به بازخوانی و تحلیل چرایی وقوع انقلاب پرداختیم. موضوعاتی از قبیل تحلیل انقلاب اسلامی سرچشمه آن، مواجهه انقلاب اسلامی با موضوع مدرنیته و نگاه هایی که در داخل نسبت به این مسئله وجود دارد و چالش های پیش روی انقلاب اسلامی از جمله بحث هایی است که در گفتگو  حجت الاسلا جمالی فرد داشته ایم.
سفیردنا_ به توجه به اینکه چهارمین دهه از انقلاب اسلامی را سپری می کنیم بنظر حضرتعالی انقلاب اسلامی سرچشمه اش از کجا نشأت گرفت؟
جواب_از همان آغاز انقلاب وحرکت های قبل از انقلاب سال 57 در خرداد 1342 همگی منشاء سر چشمه الهی و ولایی داشت چرا که به فرمایش امام راحل حرکت های انقلابی همچون حرکت های اشخاص و خواصی همچون نواب صفوی جرقه انقلاب را در امام بوجود آورده بود.
خدای تبارک و تعالی به عنوان سرچشمه و منبع فیض و در طول آن ولایت پیامبر و حضرات معصومین ،نواب خاص نائب امام(مرحوم امام راحل) سرچشمه انقلاب بودند. چرا که بنای این بنا(انقلاب)  را یک تحفه الهی می دانستند و هدیه غیبی که از جانب خدای متعال برای این ملت غارت شده توسط استعمار، عنایت شد.


فلذا اخلاص امام و انقلابیون به عنوان سرچشمه انقلاب در پیروزی انقلاب موثر واقع شدو به فرموده امام راحل انقلاب اسلامی ایران برای خداست و از روز اول هم برای خدا بوده است.
سفیر دنا_این سئوال همیشه برای نسل های فعلی پیش می آید که مردم در سالهای انقلاب چگونه عاشق این انقلاب شدند وآن را پسندیدند؟
جواب__از منظری باید گفت، مردم تشنه اسلام و معارف دین بودند که می توان آن را  صغری قضیه نامید و از طرفی دیگر انقلاب عامل حیات مجدد اسلام بود که باید آن را ا کبری قضیه دانست. پس این یک قول است که مردم عاشق این انقلاب شدند.
از منظر دوم باید گفت مردم انقلاب اسلامی را جایگزین خوبی برای حکومت 2500 ساله شاهنشاهی می دانستند  ؛چون مردم از ظلم آنها به ستوه درآمده بودند و انقلاب این ظلم را برداشت ؛ از این جهت بازهم مردم عاشق این انقلاب شدند.
اماموضوع سوم که بیشتر از همه در زمینه عاشق بودن مردم به انقلاب صادق بوده این است که در انقلاب مردم و انقلابیون به دنبال تأثیر داخلی و خارجی اند و انقلاب اسلامی در سال 57 با پیروزی خود توانست بر معادلات منطقه ای و جهان موثر واقع شود ؛پس مردم از این جهت عاشق انقلاب شدند.
جامع ترین دلیلی که می توان بیان کرد مبنی بر علت عشق مردم به این انقلاب ، این است که حکومت های قبل از انقلاب بر پایه اومانیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم و بویژه فاشیسم بر پا بودند (که اینها پاسخگوی نیازهای مردم نبوده و نیستند) و انقلاب اسلامی یک محور مولد و محرک حقیقی و اساسی داشت  به نام دین الهی، دینی جامع  و که در آن " عدالت، آزادی، استقلال و هویت دینی و سیاسی هویداست.
پس مردم در انقلاب دین و سیاست را همراه هم دیدند و عاشق این انقلاب شدند.
سفیر دنا_ به نظر حضرتعالی سیر تاریخی انقلاب اسلامی بر اساس کدام محور بنا شده و در چهار دهه از این انقلاب بر کدام اصل همچنان در حال گذر است؟
جواب_ از همان ابتدا( 15خرداد 1342تا مرحله های بعدی امت اسلامی) بر محور ولایت و هدایت  آرمانهای امام راحل بوده و است. آرمانهای امام راحل بر اساس گفتمان انقلاب  بر پنج مرحله" انقلاب اسلامی، نظام اسلامی،دولت اسلامی، جامعه (کشور)اسلامی و همچنین امت اسلامی پایه گذاری شده است.
همچنین این انقلاب بر پایه و اساس مهدویت تعریف شده است و تا انقلاب حضرت  مهدی موعود ثابت قدم است فلذا"مهدویت ، عاشورا و ولایت فقیه که وجه مشترک هرسه است بر پایه ولایت است.


پس سیر تاریخی انقلاب اسلامی تا مرحله نهایی بر محور ولایت است تا به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
سفیردنا_ چرا برخی از شعارها و خواسته های امام راحل در طول این چهار دهه از انقلاب جامانده و به آن جامه عمل پوشانده نشده است؟
جواب_کم کاری مسئولین و مردم مشترکا و متحدا مهمترین دلیل جا ماندن برخی از شعارهاست دانست چون اولا! شما باید بدانید که اگر برخی شعارهای و خواسته های امام وانقلاب جامانده از آن بخش عمده شعارهای انقلاب، نیز به سرانجام رسیده است از جمله شعارهای که با تمام قوا وحدت وشدت پیشرفت کرده ایم. می توان به استکبار ستیزی، مسئله فلسطین، دفاع از از مظلوم و مستضعفین و مهمتر از اینها مصادره انقلا ب و الگوگیری از انقلاب در کشورهای منطقه و حتی جهان(مبارزه با حاکمان ظلم و جور شعارهایی از انقلاب است که صادر شده است اشاره نمود.
اما باید دانست حل مشکل معیشت مردم  که از آرمانهای امام و انقلاب بود بخشی از آن برمیگردد به مدیریت نادرست مردم ومسئولین (الگوی صحیح مصرف، تولید ملی، مصرف کالای داخلی و ...)که این موارد از وظایف مشترک مردم و مسئولین است مضافا بر اینکه حمایت از تولید کننده داخلی و ایجاد امنیت اقتصادی بیش از پیش از وظایف ضروری مسئولین است.

اما بخش دیگر از حل این مشکل معیشتی به عنوان آرمان به جا مانده بر میگردد به عرصه ی اعتقادی (که یاد خدا و قوه ایمان) باعث تحمل سختی ها و خودکفایی می شود. و دوری از یاد خدا باعث می شود که معشت تنگ وسخت گردد.(فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا)

این یاد خدا و ولایت پذیری خیلی مقوله مهمی است در تحمل سختی ها همان طور که در شعب ابی طالب چون ایمان، یاد خدا و محور ولایت بود مردم تحمل کردند، اما اگر این محور و ایمان نباشد چون انسان قانع به حد وحصر نیست در نتیجه حرص، قناعت و تحمل را از او می رباید.
پس در این زمینه باید بدانیم که انقلاب ریزش هایی داشته ورویش هایی را به ثمر رسانده که مهم رویش های آن است که سهم قابل توجهی از اهداف انقلاب را تشکیل می دهد.
فلذا چون ما انقلاب کردیم، اما برخی جاها که انقلابی عمل نکرده ایم شعارهای انقلاب جامانده و می ماند.

سفیردنابه نظر حضرتعالی که از نسل های دوم انقلاب هستید انقلاب اسلامی چه اهدافی را باید طی کند؟
جواب_ از مهمترین و اصولی ترین اهداف انقلاب همان آرمانهای امام و اهداف انقلابی گری است که به عنوان یک عام مجموعی محسوب می گردند، و می توان( استکبار ستیزی، دفاع از مظلوم، دفاع از فلسطین، مردم ،معیشت مردم) را از آنها دانست پس معیشت مردم و اعتماد مسئولین به مردم و اعتماد مردم به مسئولین همان جاده دو طرفه است که در رسیدن به اهداف انقلاب موثر است.
سفیردنا_چرا برخی هنوز قدر نعمت انقلاب را نمی دادند و نتوانسته اند از این نعمت الهی به بهترین شیوه استفاده و بهره ببرند؟
جواب_ در تقسیم بندی این موضوع کسانی که قدر انقلاب ر ا نمی دادند باید آنها را به دو گروه عالم و جاهل تقسیم کرد، گروه جاهل کسانی هستند که در بُعد معرفتی  به دلیل جهل به موضوع قدر نشناسند و بعضااینهابخشی از گروه مغرض  هستند؛ که در بُعد معرفتی برای  این افراد باید اهداف  و آرمانهای امام و انقلاب تبیین و توصیف شود،تا اینکه به فضل الهی ارشاد و هدایت شوند واما برخی از مغرضین نسبت به انقلاب (قدرنشناسان) از آن جهت که به دنبال خواسته های نفسانی از قبیل سهم خواهی و دنیاطلبی،  قدرت طلبی هستند ادبار نسبت به انقلاب دارند.

پس در اینکه انقلاب چه نعمتی است و برخی هنوز شاکر این نعمت نیستند ،باید گفت برخی از نوجوانها و جوانهای امروزی چون اهداف و آرامانهاو آموزه های انقلاب برای آنها تبیین نشده و بعضاً قدر ندانستن آنها ازروی جهل آنها است که می توان این جهل را به دو جهل بسیط و مرکب تقسیم بندی کرد.
در جهل بسیط این جوانان نمی دانند و می دانند که نمی دادند ، این گروه با "تکرار ، و تبین اهداف امام وتوصیه قدرشناس می شوند"، اما در جهل مرکب برخی نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند"اکثر اینها هم با روشنگری ها قدر شناس می شوند" پس بازخوانی و برخوانی اهداف و آرمانهای انقلاب می تواند در قدرشناسی آنها موثر باشد.
سفیردنا_ به نظر حضرتعالی چرا دشمن به شعارهای انقلاب حساس شده و می کوشد که این شعارها را هرچه زوتر به حاشیه ببرد و یا از آنها بر علیه خود آنها استفاده کند؟
جواب_اساساً شعارها بیانگر اهداف و اعتقادات و مبانی است چون انقلاب با دشمنان انقلاب( سلطه و استکبار) در مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی با هم در تضاد و تقابل اند؛فلذا طبیعی است شعارهای و مبانی انقلاب با مبانی آنها متضاد و مخالف باشد.
مضافاً بر اینکه هویت سلطه و استکبار با ظلم، فساد سلطه  استعمار و استکبار شکل گرفته پس از شعارهایی  که در رسیدن آنها به هویت شان باشد جلوگیری می کنند و مخالفند.


استکبار همیشه با عدالت، آزادی خواهی، استقلال ،مساوات و امنیت مخالف بوده ، پس باید گفت که دشمن امروز با شعارهای اصیل انقلاب مخالف است.
سفیردنا _ اگر نگاهی به چهار دهه از انقلاب اسلامی نگاهی گذرا بیندازیم خواهیم دید که خواص زیادی از قطار انقلاب پیاده شدند، نظر حضرتعالی در مورد این اشحاص چیست، چرا این اشخاص که نقش گذار در این انقلاب داشتنند از این قطار پیاده شده اند و پیاده نظام دشمنان شدند؟
جواب__ اگر نگاهی به تاریخ اسلام بیندازیم ، اینگونه موضوعات در کل تاریخ وجود دا شته  است  پس باید بگوییم اینها عبرتند که باید سرلوحه مدیران و مردم واقع شود.
اساساً اگر بخواهیم بگوییم دلیل پیاده شدن برخی از خواص از قطار انقلاب و حتی اسلام چه بوده باید دنیا طلبی و شهرت را از آن جمله بدانیم.
به عنوان مثال اگر بخواهیم در گذر تاریخ مثالی را بزنیم می توانیم به زبیر و طلحه اشاره کنیم، چرا زیبر از صحابه پیامبر و یاران خاص حضرت علی(ع) و از جمله چهار یار غار حضرت علی(ع) بود،پس چه شد که روزی راهش را از حضرت علی(ع) جدا کرد و مقابل علی ایستاد.
زبیر کسی بود که مخالف صریح و مستقیم نسبت به سقیفه بود و حتی پای منبر ابوبکر بلند شد و گفت علی حق است نه تو ابو بکر،پس چرا روزی جلوی حضرت علی (ع) ایستاد. زبیر تا جایی پیش رفت که نزدیک بود از اهل بیت پیامبر محسوب بشود.
اما  وقتی که حکومت به حضرت علی (ع) رسید  زبیر انتظار داشت که سهمی بیشتر از حکومت به او برسد که نشانه از شهوت دنیا پرستی زبیر بود که حضرت در مقابل او ایستاد .شاید این سهم خواهی برای فرزندش بود چرا که المال للوارث او الحوادث، فرزندش عبدالله سبب این فتنه بزرگ شد قران می فرماید
انما الاموال و اولاد فتنه  در آیه ای دیگر می فرماید اولاد زینت است (اینکه اولاد فتنه باشد یا زینت) هر دوی اینها دو روی یک سکه اند، که اگر اولاد در مسیر ولایت الله بود زینت محسوب میشود و اگر در مسیر ضلالت و شیطان بود فتنه محسوب می شود.پس دنیا دوستی و فراموشی آخرت، باعث می شود که کسانی  که حتی ید طولایی در ولایت مداری، انقلابی گری و مبارزاتی دارند روزی از قطار انقلاب پیاده شوند و پیاده نظام دشمن شوند.
سفیردنا_ آیا مسئولان توانسته اند مردم را در این چهار دهه از انقلاب راضی نگه دارند؟
جواب_ مسئولان مادامی که بر محور ولایت باشند و مردم هم تا زمانی که براین محورنیز باشند رضایت طرفین حاصل می شود. این رضایت  حتی در سختی ها و کمبود ها و گرانی ها هم بدست می آید.
اما هر وقت یکی از این دو از این محور جدا شدند چون محور و حد و حصری وجود نداردبه طبع آن نارضایتی هم به دنبال خواهد آمد.
اعتراض و نظر دادن و نقد کردن حق مردم هست ،چون آزادی ، از ارمانهای امام راحل(ره) بود آما آزادی در چارچوب قانون، اما این اعتراض های امروزی هم شرایط خاصی دارد و نباید به گونه ای باشد که دشمن از آن سوء استفاده کند.
به عنوان مثال اعتراضی که دشمنان انقلاب از آن سوء استفاده کنند، اعتراضی که منجر به اغتشاش شود و اعتراضی که به اموال عمومی و بیت المال صدمه بزند ؛اینها بر خلاف آزادی و آرمانهای امام راحل است.
پس بایدنتیجه گرفت؛ مسئولین وقتی حاکم می شوند و مُکنت پیدا می کنند رسالت و وظیفه شان رسیدگی به مردم و رضایت مردم در چارچوب شرع و قانون است که حرکت در این مسیر ان شاءالله بیش از پیش خواهد شد.
 


سفیر دنا_ بنظر حضرتعالی دلیل جدایی نسل های دوم ،سوم و حتی چهارم انقلاب از نسل اول انقلاب چیست؟و این گسست فرهنگی در جامعه چه تأثیری گذاشته است؟
جواب_ همه این معضلات را باید ضعف نسل ها در ترویج انقلاب دانست.
شکاف نسلی مسئله اجتماعی نیست، بلکه بیولوژیک و روان شناختی و اقتضای سن است، اساساً دو نگاه شکاف نسلی وجود دارد که به بدبین و خوش بین تقسیم بندی می شود. در نگاه بد بین چون موجب بحران هویت است گسست جوانان از فرهنگ به وجود می آید و اما در نگاه خوش بین لازمه حرکت رو به جلو است.برخی فکر می کنند انقلاب اسلامی انقلابی از یک سو ومدرنیته از سوی دیگرتقابلی دارند که این تقابل را عامل گسست فرهنگی می دانند. و حال آنکه انقلاب بر پایه و فنداسیون پیشرفت و تکامل بود.
در نگاه شکاف نسلهای انقلاب باید این را دانست که نسل اول نسل جنگ، انقلاب و عاشقان ولایت و بسیج هستند و نسل دوم از سالهای 54تا 64 برخی از آنها انقلاب امام را افسانه می دانند و نسل سالهای 65 تا به کنون تا نسل چهارم از انقلاب و جنگ تجربه ای ندارند.پس عامل این گسست اولا!‌والدین هستند که در بازگویی حوادث انقلاب کاهلی داشته اند.

دوماً مسئولین هستند ،نهاد هایی همچون آموزش و پروش بوده ظرفیت خوبی است برای ترویج آرمانهای امام و آموزه های اسلامی و فرهنگی وسوماً مدیریت نادرست فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که متوجه مردم و مسئولین بوده که در این زمینه نتوانسته اند به خوبی مدیریت کنند و نسلها را به دلیل دروغ پردازیهای بنگاههای بیگانه از هم جدا کرده اند.واادین می توانند نقش اساسی ایفا کنند.
پس همین موضوع آموزش نادرست غافل شدن از روزها حماسه و تبیین ننمودن آرمانها و آن روزها باعث شده که این نسلها یکی پس از دیگری از هم دیگر شکاف پیدا کنند.

انتهای پیام/ر

 

قوانین ارسال نظر:

سفیردنا نظرات بی ارتباط با خبر و نظراتی که حاوی توهین یا افترا است را منتشر نمی‌کند.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

نظرات کاربران

صبح زاگرس