تازه های سایت

پربازدیدها

5. اسفند 1396 - 16:29
صیادی اولین امداد گر رسیده به لاشه هواپیما 3704 گفت: امکان انتقال اجساد سانحه هوایی 3704 یاسوج در این وضعیت آب و هوایی به هیچ وجه میسر و عملی نخواهد بود.

به گزارش سفیر دنا،یکشنبه هفته گذشته پرواز 3704هواپیمایی آسمان تهرا ن به یاسوج در نزدیکی های قله های دنا و در منطقه پازن پیر دچار سانحه هوایی شد که در این حادثه 66تن از هموطنانمان جان خود را از دست دادند.

در همین زمینه با برگزارسی ستاد بحران در چهار استان کشور از جمله کهگیلویه وبویراحمد و اصفهان و آماده باش کامل نیروهای امدادی و حتی سپاه و ارتش برای این سانحه هوایی ، بعد از چند روز جستجو لاشه هوایما در ارتفاع 4200متری و در قله های پازن پیر دنا و در منطقه خط رأس دنا مشاهده شد که در این زمینه اولان امنادگرانی که بر روی حادثه ظاهر و مشخصات دقیق این حادثه  را گزارش دادند کوهنوردان شهرستان دنا از جمله آقایان صیادی، پاساد، کرمی و رحیمی بودند.

پایگاه خبری سفیر دنا،در همین زمینه گفتگویی اختصاصی را با علی قربان صیادی عضو هیئت کوهنوردی دنا اختصاص داده که در ذیل آن را مشاهده خواهیم کرد.

سئوال: آقای صیادی شما از اولین کوهنوردانی بودید که به عنوان اولین امدادگر و کوهنورد بر روی لاشه هواپیمایی 3704 تهران یاسوج رسیدید،از شواهدات و مکانهای صعود خود به این منطقه سانحه بگویید؟

اول از همه باید این سانحه دلخراش هوایی را به همه هموطنان و خانواده های قربانیان تسلیت عرض کنم، واقعاً این حادثه یکی از دلخراش ترین و سخت ترین حوادثی بود که در منطقه دنا پیش آمد که همه ما از دیدن و شنیدن آن آزارده خاطر هستیم.

در زمینه صعود به مکان سقوط هواپیمای(ای تی،آر) به عنوان یک هم وطن با جمعی از کوهنوردان دنا بعد از شنیدن وقوع این حادثه تصمیم گرفتیم که با توجه به راه بلدی و شناختی که از قله های دنا و مناطق دنا  بویژه قسمت جنوبی و حتی شرقی آن داشتیم صعودی را به این قله ها برای مشاهده و حتی رویت لاشه هواپیما داشته باشیم.

سئوال:مکان دقیق حرکت شما به سمت منطقه سقوط کجا بود؟

منطقه صعود ما برای رسیدن به مکان سقوط هواپیما منطقه کوه گل و نول کوههای دنا بود. برخی از کوه نوردان شهرستان دنا برای دست یابی به مکان سقوط از منطقه کوه گل و حتی تنگه های نول در ضلعغشرقی و جنوبی دنا حرکت خود را شروع کردند و با توجه به شناختی که از دنا و نول داشتیم آثاری از لاشه هواپیما در این مناطق مشاهده نکردیم، هرچند  که تصمیم ما برای رسیدن به دیگر مناطق حرکت بر روی خط رأس برای پیدا کردن لاشه هواپیما از در مأمرویت های بعدی بود.

زمان دقیق حرکت تیم کوهنوردی شما برای رسیدن به منطقه سقوط هواپیما چه ساعتی و زمانی بود؟

با توجه به اینکه ما یک روز قبل از پیدا شدن هواپیمااز منطقه کوه گل حرکت کرده بودیم و شب را در تکه نول سکنی گرفته بودیم ، نمی توان زمانی تقریبی در این موقع از سال را برای ان در ظرگرفت، اما توجه به زمان حرکت ما و تماس های ارسالی در زمینه پیدا شدن لاشه در منطقه پازن پیر و فاصله 4200متری از مکان مورد نظر ،زمان دقیق صعود ما از تنکه نول تا آن مکان را می توان 4ساعت پیش بینی کرد.

سووال:پس شما در زمان شنیدن نشانه های از لاشه هواپیما در نزدیکی مکان حادثه بودید؟

در نزدیکی حادثه که نمی توان تقریباً ارزیابی کرد، اما در زمان اعلام پیدا کردن هواپیما ما در فاصله سه کیلومتری و در تنگه نول مستقر بودیم که بعد از شنیدن پیدا شدن لاشه هواپیما مسیر خود را برای رسیدن به این منطقه آغاز کردیم که حقیقاً مسیر صعب العبور و خطرناکی برای صعود بود و ما به وسیله ای دوربین های شکاری که منطقه را مشاهده می کردیم توانستیم لاشه هواپیما را پیدا کنیم.

سووال: اولین مشاهده شما در مورد سقوط این هواپیما چگونه بوده است؟

اولین مشاهده ما بعد از دیدن این صحنه دلخراش و با توجه به اینکه هواپیما در بلندین نقطه قله پازن پیر سقوط کرده بود، این بوده که هواپیما به دلیل شرایط آب و هوایی و حتی مه گرفتگی به کوه برخورد کرده است.

حتی وقتی ما به نزدیکی لاشه هواپیما رسیدیم با صحنه ای دلخراش روبه رو شدیم که گفتن آن قابل بیان نیست؛ و اجساد قربانیان این حادثه به دلیل سرعت بالای هواپیما و این شدت برخورد حتی قابل مشاهده نبود و اعضای برخی از بدن های این قربانیان تکعه تکه شده بود.

سووال: در برخی از خبرها آورده بودند که برخی از اجساد قربانیان این حادثه قابل شناسایی بودند؟

چنین چیزی که برخی می گفتند که 15نفر از قربانیان قابل شناسایی هستند را ما هرگز نبدیم و فقط  تنها چیزی که در آنجا قابل شناسایی بود قسمت هایی از بدن های این قربانیان بود، هرچند که فقط یکی از اجساد قربانیان این حادثه را می توان گفت تا حدود قابل شناسایی بود.

هرچند که برخی از اجساد قربانیان این حادثه در زیر برف مدفون بودند و برخی نیز در کابین های هواپیما که زیر برف مانده بودند که ما نتوانستیم به دلیل وضعیت بغرنج آب و هوایی به آنها دسترسی پیدا کنیم.

سووال: برخی می گفتند که تقریبی تعدادی از اجساد پیدا شده است، آیا این خبر واقعیت داشت؟

نمی توانیم به دلیل وضعیتی که در منطقه سقوط هواپیما وجود داشت تعداد قربانیان و اجساد آنها را گفت، حتی به دلیل پراکندگی اجساد و تکه های اعضا بدن برخی از قربانیان نمی توان گفت که چه تعداد از قربانیان پیدا شده است.

تنها چیزی را که ما به عنوان شاهد عینی در این منطقه دیدیم ، این بود مکه شدت برخورد به گونه بوده که اعضاء بدن قربانیان این حادثه به کلی از بین رفته و حتی بسیاری از این قربانیان تمکه تکه شده بودند.حتی چندین جسد در فاصله چند متری لاشه هوایپما افتاده بودند که نمیتوان گفت یک جسد قابل شناسایی است.

سووال: برخی تصاویر های ماهوره ای و خبرگزاریها به این نکته توجه کردنده بودند که برخی از قربانیان این حادثه بعد از سقوط زنده بوده اند،آیا این راتأیید می کنید؟

به شخصه زنده بودن هیچ فردی را در این سانحه به عنووان اولین مشاهده کننده این سانحه تأیید نمی کنم ، مشاهدات ما نشانگر این بود که شدت ضربه سانحه و سقوط هواپیما به گونه ای سخت و زیاد بوده که هیچ مسافری نمی توانسته در این صحنه زنده بماند، هرچند برخی فرضیات وجود دارد که برخی از مسافران در این صحنه به دلایلی در خود کابین هواپیما زنده بوده اند که من به شخصه چنین چیزی را مشاهده نکرده ام.

سووال: آیا شما جای قدم ها و اجسادی که از هواپیما بیرو نآمده بوده را مشاهده کردید؟

اولین چیزی که در این منطقه مشاهده کردیم فقط تکه تکه شدن هواپیما بود، حتی برخی می گفتند که برخی از قربانیان در بیرون از هواپیما سالم بوده اند که ما چنین چیزی را ندیم.

 حتی جای قدم های کسی را در این صحنه ندیدم و نمی توان گفت شخصی زنده بوده که در برفها قدم زنده وبعد فوت کرده باشد. شما بنگرید که فاصله برخی از قطعات هواپیما تا مکان سقوط  حدود 30 تا 40 متر بوده است. و حتی بزرگترین قطعه هواپیم در 40 متری مکان سقوط افتاده بود.

سووال: ما می بینیم که برخی احساسی با این حادثه برخورد می کنند و دواطلبانه به کوه می زنند که خطرات زیادی را برای انها داشته است، نظر شما چیست؟

گروه کوهنوردان دنا که به عنوان اولین نفرات بر روی لاشه هواپیما حاضر شدند از همان روز اول با هماهنگی دادستان و رئیس دادگستری طی جلسه ای که برای بررسی منطقه برگزار شد به این مناطق اعزام شدند.

در آن جلسه ما گفتیم باید از بومیان و کسانی که این مکانهای دنا می شناسند و با توجه به شناختی از منطقه جغرافیای کوه دنا دارند استفاده شود که می طلبد مسئولین بزرگوار این امر را مورد ارزیابی خودقرار دهند و از بومیان استفاده کنند ، چون بومیان منطقه بیشتر از این عزیزان با این منطقه آشنایی دارند.

سووال: با توجه به شرایط اب و هوایی می توان زمانی دقیق را برای انتقال اجساد قربانیان در نظر گرفت؟

وضعیت آب و هوایی در مطنقه شهرستان دنا و حتی شهرستان بویراحمد به دلیل قرار گرفتن در منطقه دنا و نقاط صعب العبور همیشه در بارندگی ها برف است.این بارش برف شرایط را سخت کرده است و در حین بارندگی امکان صعود به قلعه ها وجود ندارد ولی بعد از بارندگی راهکارهای وجود دارد که می توان نقاطی که می توان به این کوهها صعود کرد را دوباره مورد ارزیابی قرار داد.

می شود بعد از بارندگی به این مناطق صعود کرد که در این زمینه باید تجهیزات کافی در اختیار کوهنوردان و امداد گردان مجرب قرار داده شود.

سووال:برخی  احساسی برخورد کرده و به کوه دنا بی مهری های زیادی کرده اند، چرا برای این حادثه همه دنا را مقصر می دانند؟

به عنوان یک دنا نشین نباید این همه بی مهری به دنا می شد، دنا نماد استواری و ایستادکی این سرزمین است.برخی نباید بی محابا و حتی احساسی کوه دنا را تنها مقصر این قضیه بدانند.

به نظر شما ،آیا در استانها و دیگر مکانهای کشور و حتی دیگر جای جای جهان کوهی به بلندی دنا در فالصه 4200متر وجود ندارد.به هر حالت حالت نباید گفت دنا و یا سایر عوامل مقصر بوده اند و باید این سانحه هوایی را یا تقدیر الهی دانست.

نباید امروز هرچه فریاد داریم بر سر دنا بزنیم، دنا یک کوه سربلند است که باید قدر عظمت و دوست داشتن آن را دانست.

سئوال آخر:آیا حاضرید بکبار دیکر برای امداد رسانی به این منطقه صعود کنید؟

بدون ریا می گوییم، حاضریم تا آخرین توان و حتی تا پای جان برای انتقال اجساد این عزیزان به این نقطه از دنا برویم  و هیچ تلاشی فرو گذاری نخواهیم کرد.

انتهای پیام/ر

 

قوانین ارسال نظر:

سفیردنا نظرات بی ارتباط با خبر و نظراتی که حاوی توهین یا افترا است را منتشر نمی‌کند.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها

درود خدا بر این مرد بزرگ و با غیرت
صبح زاگرس